Dịch Vụ Trang Trí Phòng Tang Lễ: (Gồm khung, rèm, trần vàng, bức câu đối trướng, kệ quan tài 2 cấp – Nến, hoa nắp quan tài, hoa xung quanh kệ quan tài gia chủ sắm lễ

 

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ MAI TÁNG THÀNH ĐỨC – Quốc lộ 1A, Thanh Quýt 4, Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam.